Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities Opdrachtnemer:            Is (H)EERLIJK ANDERS, VOF Olfers-van Tongeren, die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten Opdrachtgever:             De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst...